ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του  RoboCAMP είναι να ενθουσιάσει τα  παιδιά με την τεχνολογία και τις επιστήμες και να τα προετοιμάσει για ένα φιλικό διαγωνισμό μεταξύ τους. Η εξάσκηση  αποτελείται από 4 επιμέρους φάσεις

Η φάση της εξοικείωσης 4 ώρες

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει δύο συναντήσεις και έχει ως αντικείμενο την εξοικείωση με το πακέτο Lego Mindstorms,  το λογισμικό EV3 και το διαγωνισμό FLL.

Η φάση της πρακτικής εφαρμογής 8 ώρες

Περιλαμβάνει 4 συναντήσεις και έχει ως αντικείμενο την επαφή με τις εντολές ελέγχου, με τη χρήση αισθητήρων και  κινητήρων, τις προγραμματιστικές δομές της επανάληψης και της επιλογής, απλές αλλά και πιο σύνθετες δομές προγραμματισμού.

Η φάση της πρόκλησης 6 ώρες

Κατά τη φάση της πρόκλησης στις 3 τελευταίες συναντήσεις οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται ως ομάδες με λιγότερη καθοδήγηση, να κατασκευάσουν και να προσδώσουν στο ρομποτάκι συγκεκριμένες συμπεριφορές με στόχο την επίλυση  διαφορετικών αποστολών.

Η φάση της αξιολόγησης-διαγωνισμός


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ
            1η                23/6/2015   και    25/6/2015         10-12 π.μ 
                      30/6/2015   και    2/07/2015         10-12 π.μ
                       7/7/2015     και    9/7/2015         10-12 π.μ
                       14/7/2015   και    16/7/015         10-12 π.μ
                     21/7/2015    και    23/7/2015(ημ.διαγ)         10-12 π.μ.

 


Επαφή

Εργαστήριο Robocamp

κ.Τσαγγαρή Αποστολία

τηλ.6974168178