ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

22/6/2015 και ώρα 3 μ.μ.

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας!

 


Φόρμα συμμετοχής

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες:

Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα

Παρακαλούμε εκτυπώστε και  την παρακάτω φόρμα.Η  υπογραφή και η παράδοσή της  είναι απαραίτητο να γίνει  από εσάς αυτοπροσώπως την πρώτη  μέρα προσέλευσης του παιδιού σας στο εργαστήριο.

Επαφή

Εργαστήριο Robocamp

κ.Τσαγγαρή Αποστολία

τηλ.6974168178